ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့်နှင့် အဖွဲ့ ကရင်ပြည်နယ်၊ စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီးနှင့် တွေ့ဆုံခြင်း

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆန်းမြင့် နှင့်အဖွဲ့ဝင်များသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မေလ ၂၀ ရက်နေ့ တွင် ကရင်ပြည်နယ် အစိုးရအဖွဲ့ရုံး၌ ပြည်နယ်  စီမံကိန်း၊ ဘဏ္ဍာရေးနှင့် စည်ပင်သာယာရေးဝန်ကြီး ဦးသန်းနိုင်အား  သွားရောက်တွေ့ဆုံပြီး ကရင်ပြည်နယ်အတွင်း ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဆောင်ရွက်နေသည့် စာရင်းအင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များ နှင့် စပ်လျဉ်း၍ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။(သတင်းစဉ်)