သတင်းထုတ်ပြန်ချက်

မြန်မာနိုင်ငံ၏ အချက်အလက်ထုတ်ပြန်သည့်စနစ် တိုးမြှင့်(Enhanced General Data Dissemination System- e-GDDS)

အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ခြင်း

၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်

စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုနှင့် နိုင်ငံခြားစီးပွားဆက်သွယ်ရေး ဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံတော်ဗဟိုဘဏ်နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ငွေကြေးရန်ပုံငွေအဖွဲ့တို့ ပူးပေါင်း၍ e-GDDS တိုးမြှင့်အကောင်အထည် ဖော်ဆောင်နိုင်ရန်အတွက် မြန်မာနိုင်ငံ၏ National Data Hub အဖြစ် National Summary Data Page (NSDP)ကို အကောင် အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ပြီး စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ တာဝန်ယူထုတ်ပြန်မည် ဖြစ်ပါသည်။ 

NSDP ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ Key Macroeconomic and Financial Data များအား တစ်ချိန်တည်း တစ်နေရာတည်းတွင် ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူများနှင့် ပြည်တွင်းပြည်ပ အဖွဲ့အစည်းများအပါအဝင် မူဝါဒချမှတ်သူများ၊  အလွှာအသီးသီးရှိ Stakeholder များအနေဖြင့် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သကဲ့သို့ IMF အနေဖြင့်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏ စီးပွားရေးအခြေအနေများနှင့် မူဝါဒများအား စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးခြင်း(Monitoring) ပြုလုပ်နိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

သို့ဖြစ်ပါ၍ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့မှစ၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ National Summary Data Page (NSDP)ကို စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့တို့၏ Website များဖြစ်သော www.mopf.gov.mmwww.csostat.gov.mm နှင့် www.mmsis. gov.mm တို့တွင်လည်းကောင်း၊ IMF ၏ Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB)၊ https://dsbb.imf.org/တွင်လည်းကောင်း  ရရှိအသုံး ပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။

နောက်ခံသမိုင်း

၂၀၁၅ ခုနှစ်၊ မေလတွင် IMF’s Executive Board မှ အတည်ပြုပေးခဲ့သည့် e-GDDS စနစ်သည် အချက်အလက်များကို ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိစွာဖြင့် ရရှိနိုင်ခြင်း၊ စာရင်းအင်းဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် အားပေးမြှင့်တင်ခြင်းနှင့် အချက်အလက်ထုတ်ပြန်သူများနှင့် အသုံးပြုသူ များအကြား ဆက်သွယ်ဆောင်ရွက်မှုများ ထိရောက်မှုရှိစေရန်အတွက် အထောက်အကူပြုနိုင်မည် ဖြစ်ပါသည်။ e-GDDS သည် ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် စတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် (General Data Dissemination System – GDDS) စနစ်ကို နည်းပညာမြှင့်တင် ဆောင်ရွက်ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။