ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်မှ GIZ အဖွဲ့နှင့် Destatis အဖွဲ့တို့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ

မြန်မာနိုင်ငံတွင် ၂၀၃၀ အစီအစဉ်အတွက် စွမ်းဆောင်ရည် ခိုင်မာအားကောင်းစေခြင်းဆိုင်ရာ ဆန်းစစ်အကဲဖြတ်ခြင်းစီမံချက်အရ စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ်သည် GIZ အဖွဲ့ နှင့် Destatis အဖွဲ့တို့အား ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ (၁၇) ရက်နေ့၊ နံနက် ၁၀ နာရီ တွင် ရုံးအမှတ် (၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံခဲ့ ပါသည်။ ထိုသို့လက်ခံတွေ့ဆုံရာတွင် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ GIZ အဖွဲ့၊ Destatis အဖွဲ့မှ တာဝန် ရှိသူများက မြန်မာနိုင်ငံ၏ Pilot Project on Domestic Trade Statistics နှင့် Code of Practice (COP) ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးနှင့် စပ်လျဉ်း၍ ဆွေးနွေးခဲ့ကြပြီး ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြား ရေးမှူးချုပ်မှ လိုအပ်သည်များကို ဖြည့်စွက်ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါတွေ့ဆုံပွဲသို့ ဗဟိုစာရင်း အင်းအဖွဲ့၊ GIZ အဖွဲ့၊ Destatis အဖွဲ့ မှ သက်ဆိုင်ရာတာဝန်ရှိသူများ တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၇ ရက်)