၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့တွင် ကျင်းပပြုလုပ်သော စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာန၏ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ (၃/၂၀၂၃)

,

စီမံကိန်းနှင့်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ စီမံကိန်းရေးဆွဲရေးဦးစီးဌာနတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများ၏ လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်မှုတွင် ပိုမိုထိရောက်စွာ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေးအတွက် လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲ ၃/၂၀၂၃ ကို ဝန်ထမ်းနှင့်စည်းကမ်း ခေါင်းစဉ်ဖြင့် ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ ၁၆ ရက်နေ့၊ မွန်းလွဲ ၁၅း၀၀ နာရီတွင် ဤဦးစီးဌာန၊ သင်တန်းကျောင်း၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပြီး ဦးစီးကော်မတီဝင်များနှင့် အသက် ၃၅ နှစ်အောက်လူငယ်ဝန်ထမ်း (၆၀)ဦး ပါဝင်တက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။

လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲတွင် နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး၌  နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းများသည် အဓိကအရေးပါသည့် အခန်းကဏ္ဍတွင်ပါဝင်နေကြောင်း၊ ချမှတ်ထားသည့် ဝန်ထမ်းစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ၊ ဥပဒေများ၊ အမိန့်ညွှန်ကြားချက်များကို အမှန်တကယ် သိရှိလိုက်နာကျင့်သုံးရန် လိုအပ်ကြောင်း၊ ထိုသို့ လိုက်နာကျင့်သုံးခြင်းအားဖြင့် လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရာတွင် စနစ်တကျ ဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အပြင် စည်းကမ်းလိုက်နာမှုအားကောင်းသည့် ဝန်ထမ်းကောင်းများ ပေါ်ထွက်လာနိုင်ကြောင်း၊ ဝန်ထမ်းများအနေဖြင့် ချမှတ်ထားသည့် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများကို လိုက်နာခြင်းမရှိပါက နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းဥပဒေ၊ နည်းဥပဒေ၊ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အညီ အရေးယူပြစ်ဒဏ်‌ပေးခြင်းကို ခံရနိုင်ကြောင်း၊ စည်းကမ်းကိုသိရှိပြီး လိုက်နာကျင့်သုံးကြသဖြင့် မိမိသာမက မိမိပတ်ဝန်းကျင် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုပါ အထောက်အကူဖြစ်စေနိုင်ပါကြောင်း စသည်တို့ကို လူငယ်ဝန်ထမ်း(၅)ဦးမှ ဦးဆောင်၍ အသိပညာဖလှယ်ခဲ့ကြပြီး တက်ရောက်လာသည့် လူငယ်ဝန်ထမ်းများက သိလိုသည်များကို ဆွေးနွေးမေးမြန်းခဲ့ကာ လူငယ်အသိပညာဖလှယ်ပွဲကို ၁၆း၃၀ နာရီတွင် ရုပ်သိမ်းခဲ့ပါသည်။