မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၁၂) စွမ်းအင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Engry Task Team) နှင့်စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

,

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း      (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၇) အခြေခံအဆောက်အဦ နှင့် ကုန်းလမ်းခရီးဖြင့် သွားလာရောက်ရှိနိုင်မှု(Infrastructure & Road Access) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

     မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် နှင့် အဖွဲ့ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ စာရင်းအင်းရုံးသို့ လေ့လာရေးခရီး သွားရောက်ခြင်း

       စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊  ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့၊  ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော် ဦးဆောင်သည့် လေ့လာရေးအဖွဲ့သည် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံ၊ ဟနွိုင်းမြို့တွင် ကျင်းပ ခဲ့သ

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၅)စိုက်ပျိုးရေးနှင့် ရေရရှိမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Agriculture and Water) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

         မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၁) ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့( Environment Task Team) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

            မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်(National In

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (၃) တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း (Myanmar Sustainable Development Plan - MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှန်က

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း(Myanmar Sustainable Development Plan-MSDP) ကို အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ စောင့်ကြည့် အကဲဖြတ်နိုင်စေရန်အတွက် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework-NIF ) တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေး ဒုတိယအကြိမ် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

နေပြည်တော်၊  နိုဝင်ဘာလ (၂၉) ရက်

e-Government Conference & ICT Exhibition 2018 (MICC II) တွင် (၂၇-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့မှ (၂၈-၁၁-၂၀၁၈) ရက်နေ့အထိ ကျင်းပ

        e-Government Conference & ICT Exhibition 2018 ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ (၂၇) ရက်နေ့တွင် MICC II နေပြည်တော်၌ ကျင်းပခဲ့ရာ ဒုတိယသမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေမှ အဖွ

ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့ နှင့် ကိုရီးယားနိုင်ငံ National Information Society (NIS) မှ Experts အဖွဲ့တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း

ကိုရီးယားနိုင်ငံ  National Information Society (NIS) မှ Experts အဖွဲ့တို့သည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ e-Government Digital  Economy ကဏ္ဍနှင့် ဆက်နွယ်သော စီမံကိန်းများ ဆောင်ရွက်ရာတွင် အထောက်အကူပြုစေရန်နှင့် C

Basic Statistics and In Depth Study Training သင်တန်း ဖွင့်လှစ်ခြင်း

,

နိုဝင်ဘာလ (၅) ရက်နေ့မှ (၉) ရက်နေ့အထိ ဒိန်းမတ်နိုင်ငံအစိုးရ၏ အထောက်အပံ့ဖြင့် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့ နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ သုတေသနမိတ်ဖက် အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သည့် United Na

Pages