မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၀) လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့ (Social Protection Task Team) နှင့် စပ်လျဉ်းသည့် ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲ ကျင်းပခြင်း

မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု စီမံကိန်း      (Myanmar Sustainable Development Plan- MSDP) အကောင်အထည်ဖော်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင် (National Indicator Framework - NIF) တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးလာစေရေးအတွက် လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၀) လူမှုကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေးလုပ်ငန်းအဖွဲ့၏ ဒုတိယအကြိမ် အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲကို ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ (၁၄) ရက်နေ့၊ နံနက် (၉:၃၀) နာရီတွင် စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ ရုံးအမှတ်(၃၂)၊ အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ရာ ဗဟို စာရင်းအင်းအဖွဲ့၊ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးသန်းဇော်၊ ကုလသမဂ္ဂ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ် (United Nations Development Programme- UNDP) မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များ၊ သက်ဆိုင် ရာ ဝန်ကြီးဌာနများမှ လုပ်ငန်းအဖွဲ့(၁၀) လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် ဖွံ့ဖြိုးရေး လုပ်ငန်းအဖွဲ့တွင် ပါဝင်သည့် လုပ်ငန်းအဖွဲ့ဝင်များနှင့် ဗဟိုစာရင်းအင်းအဖွဲ့မှ ဝန်ထမ်းများ အပါအဝင် စုစုပေါင်း(၄၅)ဦးခန့် တက်ရောက်ခဲ့ကြပါသည်။

အဆိုပါ ဆွေးနွေးပွဲသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ရေရှည်တည်တံ့ခိုင်မြဲပြီး ဟန်ချက်ညီသော ဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်မှု စီမံကိန်း အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်ရာ၌ စောင့်ကြည့်အကဲဖြတ်နိုင်စေရန် အမျိုးသားညွှန်ကိန်းမူဘောင်တစ်ရပ် ဖွံ့ဖြိုးစေရေးအတွက် မဏ္ဍိုင်(၃)၊ ပန်းတိုင်(၄) ၂၁ ရာစု လူ့အဖွဲ့အစည်းအတွက် လူစွမ်းအားအရင်းအမြစ်များနှင့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတွင် ပါရှိ သော လူမှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးကဏ္ဍ ဦးဆောင်သည့် လူမှုဘဝဖွံ့ဖြိုးရေးနှင့် စပ်လျဉ်း သော လုပ်ငန်းများဖြစ်သည့် မဟာဗျူဟာ(၄.၃) သဟဇာတဖြစ်ပြီး စနစ်များ၏ ခြုံငုံချိတ်ဆက် မှုကို အခြေခံသော ဘဝသက်တမ်း တစ်လျှောက်လုံး လူမှုဘဝကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေး ဝန်ဆောင်မှု လုပ်ငန်းများတိုးမြှင့် ဆောင်ရွက်ရေး ခေါင်းစဉ်အောက်တွင်ပါရှိသော  လုပ်ငန်း စဉ်(၁၀)ခုနှင့် မဟာဗျူဟာ(၄.၅) ရွှေ့ပြောင်းလုပ်သားများအပါအဝင် လုပ်သားအားလုံး၏ ထုတ်လုပ်နိုင်မှု စွမ်းအားကို အသုံးချရေးနှင့်အခွင့်အရေးကို ကာကွယ်ပေးရေး ခေါင်းစဉ်အောက် တွင်ပါရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်(၁၀) ခုတို့ကို အဓိက အလေးပေးလုပ်ဆောင်ရာတွင် တိုင်းတာနိုင်မည့် ညွှန်ကိန်းများ ထွက်ရှိလာစေရန် ရည်ရွယ်၍ ကျင်းပခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ နေပြည်တော်၊  ဒီဇင်ဘာလ ၁၄ ရက်

, ,